Instagram

ภาพน่าเศร้าของวิกฤติเศรษฐกิจอเมริกายุค 1930

"ผมค้าขายเป็น 3 อย่าง
ผมพูดได้ 3 ภาษา
ต่อสู้มาแล้ว 3 ปี
มีลูก 3 คน
และไม่มีงานทำมา 3 เดือน
ผมต้องการแค่งานสักงานเท่านั้น"

ชายคนหนึ่งแขวนป้ายของานทำ ขณะเดินไปตามท้องถนน

เขาเป็นหนึ่งในชาวอเมริกันนับสิบล้านคนที่เผชิญกับภาวะว่างงาน ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจอเมริกาปี 1930

Comments

Latest Article