Book Reviews

Samurai คู่มือนักรบญี่ปุ่น

“ดาบคือจิตวิญญาณของซามูไร และวิถีแห่งซามูไรคือความตาย...”

จงฝึกฝนเพื่อเป็นซามูไรที่แท้จริง เพราะหากท่านเป็นซามูไรที่แท้จริงแล้ว จะไม่มีใครสามารถพรากมันไปจากท่านได้!‘ซามูไร’ แปลว่า ‘ผู้รับใช้’ นักรบผู้สูงส่ง สง่า และน่าเกรงขามของญี่ปุ่นโบราณเหล่านี้ได้รับการฝึกศิลปะการต่อสู้ทุกรูปแบบ นับตั้งแต่การต่อสู้ด้วยดาบและธนูไปจนถึงคาราเต้และยิวยิตสุ ซามูไรนักรบเป็นแนวป้องกันชั้นสุดท้ายของจักรพรรดิต่อคนชั่วและพวกป่าเถื่อนเลวทรามที่เป็นคนญี่ปุ่นและคนชาติอื่น
 
เอาละ, พ่อหนุ่ม ท่านอยากเป็นซามูไรใช่ไหม!
 
ข้าจะบอกว่าหนังสือคู่มือเล่มนี้จะบอกทุกอย่างที่ท่านจำเป็นต้องรู้ในการรักษาเกียรติของซามูไรทั้งในและนอกสมรภูมิรบ ท่านจะได้เรียนรู้วิถีแห่งนักรบ ใครคือคนที่ท่านควรฆ่า และจะทำอย่างไรกับ ‘หัว’ ศัตรูของท่านหลังจากนั้น ท่านจะได้เรียนรู้ว่าซามูไรที่มีการศึกษาดีเขาทำอะไรระหว่างพักรบ ไปจนถึงวิธีบุกหรือปิดล้อมปราสาท วิธีประกอบพิธีชงชาด้วยความสงบสุขุมแบบเซน สิ่งที่ท่านต้องการในการบัญชาการและรักษากองทัพ (หากวันนั้นมาถึง) และวิธีเตรียมตัวเข้าสู่ ‘ตำหนักหยกขาว’ หลังความตายของท่าน

แต่กว่าจะถึงวันนั้น จงอ่านหนังสือเล่มนี้เถิดพ่อหนุ่ม ซึ่งจะทำให้ท่านเห็นภาพที่ชัดเจนว่ามันเป็นอย่างไรที่ได้เป็น ‘ซามูไร’
 
เอาละ, พ่อหนุ่ม ท่านอยากเป็นซามูไรใช่ไหม
 
จงมั่นใจเถิดว่าท่านเป็นซามูไรสุดยอดฝีมือได้ และจุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้ก็คือ เพื่อช่วยท่านปฏิรูปตัวเองให้กลายเป็นซามูไรนักรบอย่างแท้จริง ไม่หวาดหวั่นในสมรภูมิรบ ประสบความสำเร็จในศิลปะการรบและสันติภาพ ฉลาดปราดเปรื่องในการบริหาร เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และเป็นคนที่จะนำเกียรติยศศักดิ์ศรีมาสู่บรรพบุรุษของท่านดังนั้น จงศึกษาหนังสือเล่มนี้ พ่อหนุ่ม และทุ่มเทตัวเองให้กับมัน เพราะยังมีภารกิจอีกมากที่ต้องทำในโลกและชีวิต  แม้ฤดูหนาวอันโหดร้ายเพิ่งผ่านพ้นไป... แต่จงอ่านหนังสือเล่มนี้ แล้วท่านอาจได้เข้าร่วมในสมรภูมิรบในฐานะซามูไรตัวจริง
 
อยากเป็นซามูไรใช่ไหม…
 
คว้าดาบของท่านขึ้นมาเถิด ซามูไรหนุ่ม!

Comments

Latest Article