Untold Stories

สตรีเหล็ก : ประดิษฐกรรมความตายที่ไม่มีใครอยากลอง

เครื่องทรมานและเครื่องประหารที่เรียกว่า Iron Maiden (แปลตรงตัวคือ หญิงพรหมจรรย์เหล็ก ซึ่งบทความนี้จะเรียกว่า "สตรีเหล็ก") เป็นสิ่งประดิษฐ์ชั้นยอดของชนเผ่าเยอรมัน เป็นกล่องเหล็กที่มีฝาปิดด้านหน้า ภายในเต็มไปด้วยเหล็กแหลม และมีความสูงพอๆ กับร่างกายของคนทั่วไป
 
เดิมคิดกันว่าเครื่องทรมานนี้คงเป็นแต่เพียงเรื่องเล่าในตำนาน ไม่มีอยู่จริง
 
แต่เอกสารหลายชิ้นกล่าวถึงการพบเครื่องมือนี้เรื่อยมา ทั้งยังยืนยันความนิยมใช้วิธีทรมานดังกล่าวด้วย ซึ่งบางครั้งอาจไม่ใช่ในสมัยกลาง เพราะไม่มีหลักฐานระบุชัดเจน

หลักฐานบางชิ้นพยายามเชื่อมโยงว่า ‘สตรีเหล็ก’ ได้รับอิทธิพลมาจากเครื่องทรมานในสมัยกลางที่เรียกว่า Schandmantel ซึ่งแปลตามตัวคือ เสื้อเกราะแห่งความอับอาย หรือ ถังแห่งความอับอาย ที่ทำจากไม้ และไม่มีเหล็กแหลมภายใน ที่มาของภาพ

แม้ประเด็นว่าในสมัยกลางมีการใช้เครื่องทรมาน "สตรีเหล็ก" หรือไม่ แต่ทั่วไปยอมรับว่ามีเครื่องทรมานหลากหลายรูปแบบที่พัฒนาจากเครื่องมือนี้อยู่ในบางช่วงของประวัติศาสตร์

หลักฐานชิ้นแรกที่กล่าวถึง "สตรีเหล็ก" เป็นหนังสือของโจฮัน ฟิลิป ไซเบนคีส์ (Johann Philipp Siebenkees) นักปรัชญาและนักโบราณคดีชาวเยอรมัน เมื่อ ค.ศ.1793 ที่กล่าวว่า เครื่องทรมานดังกล่าวเริ่มใช้เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ค.ศ.1515 ด้วยการลงโทษคนทำเหรียญกษาปณ์ปลอมที่ต้องประสบชะตากรรมอันโหดร้ายด้วยการถูกนำตัวเข้าไปในหีบปิดตายที่ภายในเต็มไปด้วยเหล็กแหลมที่ทิ่มแทงทะลุร่างเขาอย่างช้าๆ จนตาย

(ซ้าย) สตรีเหล็กเมื่อปิดประตูแล้ว (กลาง) นักโทษจะถูกผูกตาแล้วบังคับให้คุกเข่าหน้าสตรีเหล็ก (ขวา) ภายในสตรีเหล็กเมื่อเปิดประตูออก ที่มาของภาพ

ต่อมาเขาก็กล่าวว่ามีการใช้เครื่องทรมานสตรีเหล็กกับแม่มดและคนอื่นๆ ที่ต่อต้านศาสนจักรในช่วงก่อน ค.ศ.1793
 
หลักการทำงานของสตรีเหล็กนั้นแสนง่ายดาย เมื่อนำเหยื่อเข้าไปข้างในแล้วปิดฝาหน้าลง เหล็กแหลมที่อยู่ภายในก็จะแทงทะลุอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย ทว่าเหล็กเหล่านั้นถูกทำให้สั้นและติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ทำให้เหยื่อตายเร็วเกินไป

นั่นหมายความว่า เหยื่ออาจได้รับเพียงแผลเล็กๆ แต่ต้องทรมานจากการเลือดออกทีละน้อยๆ จนตายในอีกหลายชั่วโมงถัดมา ต่อมามีการเพิ่มความน่าสยดสยองเข้าไปด้วยการติดตั้งเหล็กแหลมคู่หนึ่งในตำแหน่งจำเพาะให้แทงเข้าไปในดวงตาเหยื่อพอดี
 
ปัจจุบันมีเครื่องทรมานสตรีเหล็กสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19 แสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์หลายแห่งทั่วโลก อันที่มีชื่อเสียงที่สุดเห็นจะได้แก่ "สตรีเหล็กแห่งเนิร์นแบร์ก" (the Iron Maiden of Nuremburg) ที่สร้างขึ้นในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 และถูกทำลายจากการทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อ ค.ศ.1944 กระนั้นก็ยังคงมี "สำเนา" สตรีเหล็กการออกแบบของเนิร์นแบร์กอยู่

สตรีเหล็กที่ปราสาทชิลลิงแฮม นอร์ธัมเบอร์แลนด์ ประเทศอังกฤษ ที่มาของภาพ

นั่นหมายความว่า เหยื่ออาจได้รับเพียงแผลเล็กๆ แต่ต้องทรมานจากการเลือดออกทีละน้อยๆ จนตายในอีกหลายชั่วโมงถัดมา ต่อมามีการเพิ่มความน่าสยดสยองเข้าไปด้วยการติดตั้งเหล็กแหลมคู่หนึ่งในตำแหน่งจำเพาะให้แทงเข้าไปในดวงตาเหยื่อพอดี
 
ปัจจุบันมีเครื่องทรมานสตรีเหล็กสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19 แสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์หลายแห่งทั่วโลก อันที่มีชื่อเสียงที่สุดเห็นจะได้แก่ "สตรีเหล็กแห่งเนิร์นแบร์ก" (the Iron Maiden of Nuremburg) ที่สร้างขึ้นในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 และถูกทำลายจากการทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อ ค.ศ.1944 กระนั้นก็ยังคงมี "สำเนา" สตรีเหล็กการออกแบบของเนิร์นแบร์กอยู่

“สำเนา” สตรีเหล็กแห่งเนิร์นแบร์ก ที่มาของภาพ


เรียบเรียงจาก
https://www.thevintagenews.com/2016/11/02/the-infamous-iron-maiden-a-horrific-form-of-execution-intended-to-inspire-terror/

Comments

Latest Article