Oriental Way

กำเนิดวันอาสาสมัครญี่ปุ่นกับแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่ 'โกเบ'


ญี่ปุ่นเป็นชนชาติที่ขึ้นชื่อในเรื่องระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ ซึ่งปัจจุบันก็ยังได้รับการยกย่องอยู่เสมอ โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดต่อสังคมอย่างรุนแรง เนื่องจากญี่ปุ่นมีภูมิประเทศที่เป็นเกาะ และต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติที่รุนแรงอยู่เสมอมาตั้งแต่สมัยโบราณ ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สึนามิ ทำให้วิถีชีวิตของผู้คนอยู่บนความไม่แน่นอน แต่คนญี่ปุ่นก็ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา พวกเขาหาทางอยู่ร่วมกับธรรมชาติ เมื่อเกิดเหตุร้ายแรง พวกเขาต่างก็พร้อมใจกันรับมือได้อย่างเหมาะสม และมีจิตสำนึกทางสาธารณะร่วมกัน จนเป็นเรื่องที่ชาวโลกต่างก็ให้การยกย่องมาก เมื่อปรากฏภาพข่าวแสดงความมีวินัยของคนญี่ปุ่นในช่วงเวลายากลำบาก

แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เมืองโกเบ (Great Hanshin Kobe Earthquake) นับเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งสำคัญที่สร้างความสูญเสียให้คนญี่ปุ่นจำนวนมหาศาล แต่ขณะเดียวกันก็ทำให้ชาวโลกได้เห็นถึงความสามัคคี ความเข้มแข็ง ความมีวินัย ไปจนถึงสำนึกต่อส่วนรวมของคนญี่ปุ่นอย่างที่ยากจะหาชาติใดเสมอเหมือนได้

แล้วเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งนั้น ยังเป็นจุดเริ่มต้นของงานอาสาสมัครยุคใหม่ในญี่ปุ่นไปด้วย เรียกว่าในความหายนะ ยังมีแสงสว่างอยู่ที่ปลายอุโมงค์


ภัยพิบัติครั้งนี้เกิดขึ้นในวันที่ 17 มกราคม ค.ศ. 1995 เป็นแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในภาคตะวันตกของญี่ปุ่น โดยสั่นไหวรุนแรงถึง 7.2 ริกเตอร์ ความเสียหายที่เกิดขึ้น ได้ทำลายเมืองท่าโกเบที่เป็นเมืองท่าสำคัญทางตะวันตกจนพินาศภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง จำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่า 6,000 คนและผู้บาดเจ็บอีกนับแสนคน

แผ่นดินไหวครั้งนี้มีจุดเริ่มต้นจากบริเวณเกาะอาวาจิ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากเมืองโกเบไป 20 กิโลเมตรความสั่นสะเทือนเป็นแบบกระตุกขึ้นบนและล่างอย่างต่อเนื่อง มีระยะเวลาการสั่นสะเทือนราว 20 วินาที แต่เพียงเท่านั้นก็รุนแรงมากพอที่จะทำลายบ้านเรือนให้เสียหายมากกว่า 200,000 หลังคาเรือน ทางด่วนสายฮันชินถูกทำลาย ท่าเรือโกเบก็เสียหายอย่างหนัก

มีการคิดมูลค่าความเสียหายรวมแล้วมากกว่า 102 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

เมืองโกเบเดิมเคยเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเมืองท่าการค้าที่สำคัญของประเทศญี่ปุ่น แต่จากเหตุการณ์นี้ทำให้โกเบเสียหายอย่างหนัก จนยากที่จะฟื้นฟูได้ในเวลาสั้นๆ แต่หลังจากนั้นไม่กี่ปี โกเบก็ฟื้นตัวขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของประเทศ มีการสร้างอนุสรณ์เพื่อรำสึกถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ไว้ด้วย


จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งโกเบ ทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นหันมาพิจารณาทบทวนระบบโครงสร้างการป้องกันและระวังภัยจากธรรมชาติ โดยเฉพาะโครงสร้างอาคารสถานที่ ซึ่งนับแต่นั้นมา ญี่ปุ่นได้ออกแบบโครงสร้างอาคารเพื่อให้รองรับการเกิดเผ่นแดนไหวอย่างจริงจังมากขึ้น รวมถึงการกำหนดมาตรฐานการออกแบบอาคาร การซ้อมรับมือแผ่นดินไหว เรียกง่ายๆ ว่า ทำทุกอย่างเท่าที่จะควบคุมได้

ในช่วงที่เกิดเหตุแผ่นดินไหว ยังมีการรวมตัวกันของคนหนุ่มสาว และนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ จากทั่วประเทศ รวมถึงกลุ่มอาสาสมัครจากทุกเพศทุกวัย เดินทางเข้าไปในพื้นที่โกเบเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่รอดชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการช่วยรักษาผู้บาดเจ็บ ร่วมกันหุงหาอาหารเพื่อแจกจ่าย ออกตามหาผู้ที่สูญหาย เก็บกวาดซากปรักหักพังต่างๆ นับว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นที่มีการตื่นตัวเรื่องอาสาสมัครอย่างจริงจัง จึงมีการเรียกย้อนหลังว่าปี 1995 คือ The First year of the volunteer

ภายหลัง รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปีเป็นวันอาสาสมัครและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติของญี่ปุ่น ซึ่งยังคงสืบเนื่องมาจากทุกวันนี้ ทำให้เหตุการณ์ที่โกเบไม่ถูกลืมเลือนไปจากความทรงจำของผู้คน

นักข่าวทั่วญี่ปุ่นและจากทั่วทุกประเทศถูกส่งไปทำข่าวในเหตุการณ์นี้ และได้บันทึกภาพความสูญเสียที่เกิดขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน สิ่งที่พวกเขาบันทึกได้มายังแสดงให้ชาวโลกต้องทึ่งกับความมีวินัย และจิตสำนึกของคนญี่ปุ่นในช่วงเวลาวิกฤตเช่นกัน เชื่อว่าญี่ปุ่นจะยังเป็นเช่นนี้ต่อไปไม่ว่าจะเกิดภัยพิบัติขึ้นอีกกี่ครั้งก็ตาม.


ภาพประกอบ : ชุติมณฑน์ ปทาน


อ้างอิง

https://www.britannica.com/event/Kobe-earthquake-of-1995
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Hanshin_earthquake


 

Comments

Latest Article