Instagram

'Life of Our Lady'

ในยุโรปยุคกลาง บางครั้งนักเรียนหรือคนคัดลอกหนังสือมักจะวาดภาพหรือลวดลายลงไปในหน้ากระดาษเพื่อแก้เบื่อไม่ต่างจากคนในปัจจุบัน

ภาพวาดเล่นเหล่านี้มักมีเนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกับหนังสือ หรือเป็นการวาดต่อเติมจากภาพที่มีอยู่แล้วให้ดูตลกขำขัน นักคัดลอกหนังสือบางคนก็ใช้หน้ากระดาษเป็นที่ทดลองลายเส้นและหมึกก่อนจะลงมือเขียน

ภาพด้านบนคือหน้ากระดาษของหนังสือ 'Life of Our Lady' จากศตวรรษที่ 15 เป็นภาพวาดเรือพร้อมเสากระโดงและเชือกยึด คาดว่าคนวาดเป็นเด็กมือซนที่เคยเรียนกับหนังสือเล่มนี้