Instagram

ปี 1957 โดโรธี เคาท์ นักเรียนผิวดำคนแรก

ปี 1957 โดโรธี เคาท์ นักเรียนผิวดำคนแรก
ผู้เข้าเรียนในโรงเรียนคนผิวขาวแห่งหนึ่งในรัฐนอร์ธ แคโรไลนา
.
กำลังถูกล้อเลียนโดยนักเรียนชายผิวขาว
สี่วันต่อมา เธอต้องออกจากโรงเรียนเพราะทนการกลั่นแกล้งไม่ไหว
.
.
////////