Instagram

ภาพถ่ายในปี 1950 โดยแม็กซ์ เดสฟอร์ ช่างภาพชาวอเมริกัน

ภาพถ่ายในปี 1950 โดยแม็กซ์ เดสฟอร์ ช่างภาพชาวอเมริกัน เผยให้เห็นบรรยากาศอันสับสนอลหม่านของชาวเมืองเปียงยาง ภายใต้การควบคุมของเกาหลีใต้ พวกเขากำลังปีนสะพานข้ามแม่น้ำแทดงที่ถูกทำลาย เพื่อหนีจากกองทัพจีนที่กำลังรุกคืบมา