Instagram

พลรถถังเยอรมันในแนวรบด้านตะวันออก

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ช่วงฤดูหนาวที่เต็มไปด้วยหิมะของรัสเซีย 
พลรถถังเยอรมันในแนวรบด้านตะวันออก
ใช้วิธีการพรางรถถังของตนเองโดยนำกระดาษหนังสือพิมพ์มาแปะไว้รอบตัวรถถังของตนเอง
เพื่อให้สังเกตเห็นได้ยากในสนามรบ