Instagram

อาชีพไว้ทุกข์ (professional mourner)

อาชีพไว้ทุกข์ (professional mourner) มีความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยโบราณ มีหลักฐานว่าชาวอียิปต์ จีน และผู้คนในตะวันออกกลางจ้างคนแปลกหน้าเพื่อร่วมโศกเศร้ากับเจ้าภาพงานศพ
.
ปัจจุบัน ธรรมเนียมนี้ยังมีอยู่ในหลายประเทศ ในเคนย่า นักไว้ทุกข์มืออาชีพอาจมีรายได้ถึงวันละประมาณ 3 พันบาท
.
เครดิตภาพ: https://hivisasa.com/