Instagram

ล้มตามบังเหียน (Falling on the bit)

ล้มตามบังเหียน (Falling on the bit) เป็นเทคนิคการฝึกให้ม้าล้ม ด้วยการมัดขาหน้าไว้ข้างหนึ่ง แล้วชักบังเหียนไปทางตรงข้ามกับขาที่มัดไว้ เมื่อม้าเสียหลักก็จะล้มลง นิยมมากในการถ่ายหนังยุคแรก แต่เป็นวิธีที่โหดร้าย เพราะทำให้หลังหรือคอม้าเดาะได้ ต้องยิงม้าตัวทิ้งเพื่อไม่ให้มันต้องทุกข์ทรมาน สุดท้ายเทคนิคนี้ถูกห้ามในช่วงทศวรรษ 1940 เพราะทารุณสัตว์