Instagram

วงดุริยางค์ปืนใหญ่กับแบร์ลิโอส

ถึงแม้ปัจจุบัน เฮคเตอร์ แบร์ลิโอส (1803-1869) จะได้รับการยกย่องว่าเป็นคีตกวีและวาทยากรที่เก่งกาจที่สุดคนหนึ่งของฝรั่งเศส แต่คนจำนวนมากในสมัยนั้นกล่าวว่าดนตรีของแบร์ลิโอส 'ผิดขนบ' 'หลุดโลก' 'บาดหู' 'ปั่นป่วน' และ 'บรรเลงยาก'
.
แบร์ลิโอสยังชื่นชอบดนตรีที่ดุดันสะใจ เช่นในปี 1844 เขาแสดงเพลงซิมโฟนีหมายเลข 5 ของบีโธเฟนด้วยนักดนตรีถึง 1,022 คน โดยมีดับเบิ้ลเบสถึง 36 ตัว เขายังใช้เฟรนช์ฮอร์นถึง 24 ตัวในการแสดงครั้งหนึ่ง และพิณฮาร์พถึง 25 ตัวในการแสดงอีกครั้งหนึ่ง
.
นักวาดการ์ตูนล้อเลียนคนหนึ่งถึงขั้นวาดภาพเขาพร้อมเขียนอธิบายว่า "วงดุริยางค์ปืนใหญ่กับแบร์ลิโอส"
.
ที่มาภาพ https://www.musicwithease.com/berlioz-pictures.html