Instagram

ตายเพราะฟันเหยิน


ปี 892 'ซิเกิร์ดผู้แข็งแกร่ง' (Sigurd the Mighty) เป็นผู้นำกองทัพไวกิ้งรุกรานสกอตแลนด์
.
เขาท้าหัวหน้าเผ่าชาวพิกต์ 'มาเอลผู้ฟันเหยิน' (Mael Brigte the Buck-toothed) มารบกันด้วยนักรบ 40 คนทั้งสองฝั่ง แต่ซิเกิร์ดกลับขี้โกงและนำนักรบมา 80 คน มาเอลถูกสังหารในสนามรบและตัดหัวแขวนบนอานม้าของซิเกิร์ด
.
ระหว่างทางกลับ ฟันของมาเอลเฉาะที่ขาซิเกิร์ดจนเขาติดเชื้อและเสียชีวิตในที่สุด