Instagram

เบียร์ช่วยให้ขับรถสนุกขึ้น

"ช่วยให้ขับรถสนุกขึ้น" (Makes motoring merrier)

สโลแกนโฆษณาเบียร์ยี่ห้อ Crown Beer จากหนังสือพิมพ์ Syracuse Journal ของนิวยอร์ก ฉบับวันที่ 23 เม.ย. ปี 1915 ซึ่งเมืองนิวยอร์กประกาศใช้กฏหมาย 'ห้ามเมาแล้วขับ' ในปี 1910 แต่เพิ่งระบุเพิ่มในปี 1941 ว่าต้องมีแอลกอฮอล์ในกระแสเลือด 0.15% ขึ้นไป

ปัจจุบันกฏหมายสหรัฐกำหนดห้ามผู้ขับขี่อายุเกิน 21 ปีมีแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดเกิน 0.08% และผู้ขับขี่อายุไม่เกิน 21 ปีมีแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดเกิน 0.00% - 0.02%

เครดิตภาพ : Wikimedia Commons