Instagram

หลวงพ่อส่งยิ้มผ่านจดหมาย

เบอร์นาร์ด เฮนเนต (Bernard Hennet) เจ้าอาวาสวัดนิกายคาทอลิกในเมือง Žďár nad Sázavou สาธารณรัฐเช็ก ลงท้ายจดหมายฉบับวันที่ 19 พฤษภาคม 1741 ด้วยลายเซ็นและรูปหน้ายิ้ม

หลวงพ่อเบอร์นาร์ดน่าจะเป็นมนุษย์คนแรกเขียนสัญลักษณ์หน้ายิ้มหรือ smiley ใส่กระดาษให้ผู้อ่านอมยิ้มตามหลวงพ่อ

เครดิตภาพ : Wikimedia Commons