Instagram

คนญี่ปุ่นในอเมริกาย้ายเข้าค่ายกักกัน

ครอบครัวโมชิดะ คือหนึ่งในคนเชื้อสายญี่ปุ่นที่อาศัยในสหรัฐอเมริกาช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 พวกเขาติดป้ายชื่อระบุตัวตนเพื่อไม่ให้พลัดพรากจากกันระหว่างอพยพไปยังค่ายกักกัน 10 แห่งทั่วสหรัฐฯ

ประชากรเชื้อสายญี่ปุ่นราว 117,000 คนถูกบังคับให้ย้ายไปอาศัยในค่ายกักกันเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัยในปี 1942 ก่อนจะได้รับอิสระเมื่อสงครามสิ้นสุดในปี 1945

เครดิตภาพ: Wikimedia Commons