Instagram

ชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก

พอล ทรัปเปน (1887-1957) ชาวเยอรมันจากเมืองเทรียร์ผู้ได้รับฉายา 'ชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก' เขาสามารถยกวัวสองตัวน้ำหนักรวมกัน 2,000 กิโลกรัม ดันพื้นขณะที่มีแผ่นไม้อยู่บนหลังและมีคน 20 คนนั่งทับ

พอลยังเป็นแชมป์ยกน้ำหนักและมวยปล้ำหลายสมัย และยังคงมีร่างกายแข็งแกร่งแม้จะอายุมาก เขาสร้างสถิติยกน้ำหนักรุ่นอาวุโส ทั้งที่มีอายุถึง 55 ปี

เครดิตภาพ: Wikimedia Commons