Instagram

ครูโดนข้อหาสอนทฤษฎีวิวัฒนาการในโรงเรียน

ปี 1925 จอห์น สโคป ครูวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในเมืองเดย์ตัน รัฐเทนเนสซี เขาถูกดำเนินคดีหลังสอนทฤษฎีวิวัฒนาการในห้องเรียน ซึ่งขัดกับกฎหมาย Butler's Act ของรัฐเทนเนสซีที่ไม่อนุญาตให้สอนเกี่ยวกับทฤษฎีวิวัฒนาการวิวัฒนาการ

ศาลตัดสินให้สโคปมีความผิด เขาถูกปรับเป็นเงิน 100 ดอลลาร์ หากเทียบกับปัจจุบันจะมีมูลค่าราว 42,000 บาท

เครดิตภาพ : famous-trials.com