Instagram

ตำนานไก่งวงในอเมริกา

ก่อนไก่งวงจะกลายเป็นเมนูพิเศษวันขอบคุณพระเจ้า ชาวมายาและแอซเท็กเชื่อว่า ไก่งวงเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์

โดยชาวมายาเชื่อว่าไก่งวงเป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้า และเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของอำนาจและเกียรติยศ ชาวมายาจึงเลี้ยงพวกมันสำหรับประกอบพิธีทางศาสนา

ขณะที่ชาวแอซเท็กเชื่อว่า Chalchiuhtotolin เทพเจ้าแห่งโรคระบาดและการรักษาจะแปลงกายเป็นไก่งวงเพื่อรักษาโรค ไถ่บาป หรือช่วยให้พ้นทุกข์

เครดิตภาพ: Wikimedia Commons