Instagram

มอบเกาะด้วยรักจากคิวบา

ปี 1972 ฟิเดล คาสโตร ประกาศยกเกาะเล็กๆ แห่งหนึ่งของคิวบาให้กับเยอรมนีตะวันออก หลังผู้นำเยอรมันตะวันออก เอริค โฮเนคเคอร์ ได้เดินทางมาเยือนคิวบา
 
เกาะถูกตั้งชื่อใหม่ตามนักเคลื่อนไหวคอมมิวนิสต์เยอรมัน 'แอนสท์ เทลมัน' และมีผู้แทนทั้งสองประเทศมาร่วมพิธีเปิดตัวเกาะแห่งใหม่ของเยอรมันตะวันออก ต่อมาหลังเยอรมนีทั้งสองฝั่งรวมกัน นักข่าวเยอรมันพยายามสอบถามทางการคิวบาถึงเกาะ แต่ได้รับคำตอบว่าการโอนเกาะให้ "เป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์" เท่านั้น
 
เครดิตภาพ : hypocurve.com