Instagram

ภาพการทำลายเหล้าเถื่อนในยุคห้ามขายเครื่องดื่มมึนเมา

ช่วงปี ค.ศ. 1920-1933 สหรัฐอเมริกาออกกฎหมายห้ามซื้อขายและครอบครองเครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิด ทำให้เกิดปัญหาการลักลอบผลิตเหล้าเถื่อนตามมา

ภาพนี้เป็นเหตุการณ์ขณะเจ้าหน้าที่จากรัฐบาลกลางกำลังเทเหล้าเถื่อนทิ้ง โดยมีชาวบ้านรายหนึ่งพยายามยื่นแก้วออกไปรองไว้ด้วยความเสียดาย ซึ่งยุคนั้นการทำลายเหล้าเถื่อนทิ้งถือเป็นเรื่องที่เห็นกันจนชินตา