Instagram

โฉมหน้าระเบิดปรมาณู Fat Man

แฮโรลด์ แอ็กนิว เจ้าหน้าที่ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยชิคาโก กำลังถือแกนพลูโตเนียมของระเบิดปรมาณู 'Fat Man' ก่อนนำไปประกอบและทิ้งลงที่เมืองนางาซากิ

ก่อนหน้านี้แฮโรลด์เคยอยู่บนเครื่องบิน B-29 ระหว่างปฏิบัติภารกิจทิ้งระเบิดปรมาณูที่เมืองฮิโรชิมา โดยทำหน้าที่ถ่ายวิดีโอเหตุการณ์ขณะที่ระเบิดกำลังแผดเผาเมือง