Instagram

กฎหมายว่าด้วยการซื้อขายบ้านผีสิงในสหรัฐอเมริกา

ในสหรัฐอเมริกา หากเจ้าของบ้านเคยประกาศหรือพูดให้เป็นที่รับรู้ว่าบ้านของตนมีผีสิง กฎหมายหลายรัฐบังคับว่าเจ้าของบ้านมีหน้าที่ต้องแจ้งเรื่องผีสิงในบ้านให้ผู้ซื้อด้วย

ปี 1991 ที่นิวยอร์ค เจฟฟรี สแตมบอฟสกี ได้ฟ้องร้องเฮเลน แอกลีย์ เจ้าของบ้านเก่า ว่าไม่มีการแจ้งให้ทราบก่อนว่ามีผีสิงในบ้านหลังตนได้เจอเหตุการณ์เหนือธรรมชาติในบ้าน และชนะคดีในที่สุด