Instagram

เมื่ออัลเบิร์ต ไอน์สไตน์เกือบได้เป็นประธานาธิบดีอิสราเอล

วันที่ 17 พฤศจิกายน ปี 1952 หลังอดีตประธานาธิบดีประเทศอิสราเอล ชาอิม ไวซ์มัน ถึงแก่อสัญกรรมลง

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ได้รับขอเสนอให้เป็นประธานาธิบดีของอิสราเอล ทั้งที่ไม่มีสัญชาติอิสราเอล

แต่สุดท้ายเขาปฏิเสธข้อเสนอไป