หนังสือ

กรีกประวัติศาสตร์และมรดกล้ำค่าของอารยธรรมโบราณ

หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอภาพรวมที่ครอบคลุม กว้างขวาง 
และทันสมัย รวมทั้งการค้นพบล่าสุดจากงานวิจัยทางประวัติศาสตร์
และโบราณคดีของแหล่งวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดของโลกตะวันตกสมัยใหม่ 
เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเพิ่มพื้นฐานความรู้ การคิดวิเคราะห์ 
และมีความสนใจความรุ่งโรจน์ของอารธรรมกรีก ซึ่งยังคงเป็นพื้นฐาน
การเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตกเสมอมา