หนังสือ

ปฏิวัติฝรั่งเศส

ปฏิวัติฝรั่งเศส
.
พีรวุฒิ เสนามนตรี: เขียน
Rabbithood Studio: ออกแบบปก
ปกอ่อน, 248 หน้า
ราคาปก 260 บาท
.
สั่งซื้อได้ที่:
inbox เพจสำนักพิมพ์ ยิปซี
ไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40xsc8705a
หรือเว็บไซต์ https://www.gypsygroup.net/home
.
การปฏิวัติฝรั่งเศสในปี 1789-1799 เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญเหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ ที่แสดงให้เห็นถึงความเร่าร้อนและพลังอุดมการณ์อันแรงกล้าในการสร้างระบบรัฐที่ได้มอบ "เสรีภาพ ความเสมอภาค และภราดรภาพ" ให้กับประชาชนทุกคนในแผ่นดินฝรั่งเศส และหยั่งรากแนวคิดอันเป็นเสรีของมวลชนลงไปในแผ่นดินฝรั่งเศสและยุโรปได้ในที่สุด
.
แต่ในขณะเดียวกัน ก็เป็นเหตุการณ์ที่มีการอ้างอิงถึงในการเคลื่อนไหวต่างๆ มากมายที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น ได้มีการสร้างเสริมปรุงแต่งเนื้อหาของเหตุการณ์ จนกลายเป็นการต่อสู้ที่มีความโรแมนติกดุจดั่งการต่อสู้ของวีรบุรุษ ซึ่งได้ปิดบังความเป็นจริง และมองข้ามข้อผิดพลาดของการปฏิวัติที่กลายเป็นบาดแผลจนถึงปัจจุบันไป หนังสือเล่มนี้จึงได้พยายามเสนอข้อเท็จจริงอีกมุมหนึ่งของการปฏิวัติครั้งนี้ เพื่อให้เข้าใจเหตุการณ์ที่แท้จริง และเข้าใจบริบทเพื่อนำมาศึกษา และเป็นบทเรียนในปัจจุบันและอนาคตสืบไป
.
.
//////////