หนังสือ

'SALADIN' ซอลาฮุดดีน วีรบุรุษแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์

หนังสือ “ซอลาฮุดดีน วีรบุรุษแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์” เล่มนี้ นอกจากจะนำเสนอเรื่องราวพระประวัติของสุลต่านซอลาฮุดดีน หรือ “ซาลาดิน” ผู้เป็นนักรบอัจฉริยะและมีคุณธรรมแล้ว ยังได้บอกเล่าความเป็นมาของสงครามครูเสด และเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ยุคกลาง

รวมไปถึงชีวประวัติของบุคคลสำคัญในห้วงเวลาเดียวกันทั้งฝ่ายยุโรปและตะวันออกกลาง เพื่อที่ผู้อ่านจะได้เข้าใจว่า อะไรคือปัจจัยที่ทำให้สุลต่านซอลาฮุดดีนได้ก้าวเข้ามามีบทบาทในสงครามครูเสด และทำไมเขาจึงเป็นที่ยกย่องสรรเสริญในหมู่มวลชาวมุสลิมทั่วทั้งโลกตราบจนทุกวันนี้