World Clvilization

ประวัติศาสตร์ศิลปะอียิปต์


ที่มาของภาพ

ศิลปะอียิปต์เป็นที่จดจำจากสัญลักษณ์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นภาพวาด ประติมากรรม เครื่องประดับ และสถาปัตยกรรม โดยทั่วไปจะอยู่ในช่วงเวลาระหว่าง 5,000 ปีก่อนคริสตกาล ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 300 โดยรวบรวมรูปแบบศิลปะต่างๆ เอาไว้มากมาย แต่ที่รู้จักกันดี เกิดขึ้นในช่วงราว 3,000 ปีก่อนคริสตกาล เช่นภาพวาดธรรมชาติและภาพเรขาคณิต
 
ศิลปะอียิปต์โบราณแบ่งได้หลายยุค ได้แก่ ยุคก่อนราชวงศ์ ยุคอาณาจักรเก่า ยุคอาณาจักรกลาง ยุคอาณาจักรใหม่ ยุคอมานาร์ ยุคสมัยหลัง และยุคราชวงศ์พโทเลมี สัญลักษณ์ศิลปะเป็นสายใยร้อยเรียงยุคต่างๆ เข้าด้วยกัน  แสดงภาพชาวอียิปต์ สัตว์ท้องถิ่น เทพเจ้าต่างๆ และฟาห์โร หรือแม้แต่ชาวต่างชาติ สัญลักษณ์แทนมนุษย์ต่างๆ ซึ่งยังคงรูปแบบกว่าพันปี นั่นเพราะศิลปินชาวอียิปต์ต่างให้ความเคารพศิลปินในยุคก่อนหน้า และพยายามคงไว้ซึ่งรูปแบบศิลปะแบบเดิม
 
ศิลปินอียิปต์โบราณ ใช้เครื่องมือในการทำงานศิลปะหลากหลาย ทั้งกระดาษและเครื่องดินเผา กระดาษถูกทำขึ้นมาจากต้นกก เพื่อใช้เขียนตัวอักษรเฮียโรกลิฟฟิค นักประวัติศาสตร์ระบุว่ามีรูปแบบสัญลักษณ์เฮียโรกลิฟฟิคกว่า700 รูปแบบที่ใช้กันทั่วไป มักพรรณนาถึงชีวิตของชาวอียิปต์ ผลงานที่เป็นที่รู้จักกันดีคือ คัมภีร์มรณะ ส่วนงานเครื่องดินเผาก็ใช้สัญลักษณ์ต่างๆ ด้วยเช่นกัน เหล่าช่างฝีมือใช้แร่หินสบู่เพื่อสร้างแจกัน รูปปั้นขนาดเล็ก และเครื่องรางต่างๆ และมีการลงยาเครื่องดินเผาต่างๆ ด้วย

ที่มาของภาพ : รูปปั้นศรีษะของฟาห์โรอเมนโฮเทปที่ 3

ประติมากรรมถือเป็นผลงานชิ้นสำคัญของศิลปะอียิปต์ เช่น รูปปั้นศรีษะของฟาห์โรอเมนโฮเทปที่ 3 ที่ปัจจุบันถูกนำไปจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ชั้นนำของโลก อนุสาวรีย์ทั้งขนาดเล็กและใหญ่ มีความเกี่ยวพันกับเรื่องศาสนา และมีรูปแบบเฉพาะตัว เช่น รูปปั้นของเทพฮอเรซที่มีหัวเป็นเหยี่ยว รูปปั้นต่างๆ นอกจากจะเกี่ยวข้องกับศาสนาแล้วก็ยังมุ่งเน้นแสดงถึงชีวิตหลังความตาย
 
ที่มาของภาพ รูปปั้นของเทพฮอเรซ

สภาพอากาศที่แห้งแล้งของอียิปต์ช่วยเก็บรักษาภาพวาดโบราณเหล่านี้เอาไว้ ผลงานชิ้นต่างๆ มักอธิบายเกี่ยวกับการเดินทางหลังความตาย และมักถูกพบตามหลุมศพ หรือเป็นภาพวาดติดผนังของหลุมศพขนาดใหญ่ ศิลปินส่วนใหญ่จะใช้สีดำ แดง เขียว ทอง และฟ้าในการวาด รวมทั้งออกแบบเครื่องเรือน เครื่องประดับ เซรามิค แก้ว และงานเหล็กต่างๆ


ที่มาของภาพ : ตัวอักษรเฮียโรกลิฟฟิค
 
ที่มา
http://arthistory.net/egyptian-art/