World's Famous People

ดาบอันประเสริฐในรอบ 150 ปี

ดาบแรกกระหายเลือด
ดาบสองประเสริฐเลิศล้ำ


เมื่อ 3 ปีที่แล้ว หนังสือพิมพ์ไมนิจิชิมบุนของญี่ปุ่น รายงานว่า นักวิชาการด้านดาบโบราณได้ทำการยืนยันผลการตรวจสอบแล้ว พบว่า ดาบที่ชื่อ "ชิมะสึ มะสะมุเนะ" เป็นดาบของช่างตีดาบโบราณที่ชื่อ มะสะมุเนะจริง

ดาบชิมะซึ มะสะมุเนะ

นับเป็นการพบดาบของช่างผู้ยิ่งใหญ่ผู้นี้เป็นครั้งแรกในรอบ 150 ปี เดิมเป็นของตระกูลโชกุนโทกุงะวะ ต่อมาถวายแก่ราชสำนัก เมื่อคราวที่ โทกุกะวะ อิเอะชิเงะ วิวาห์กับเจ้าหญิงคะซึโนะมิยะ

ภาพเหมือนของมะสะมุเนะ

มุระมะสะ หรือ โกะโร นิวโด มะสะมุเนะ เป็นช่างตีดาบในตำนาน อยู่ในยุคคะมะคุระ ดาบที่เขาตีจัดอยู่ในยอดดาบอันดับหนึ่งของแผ่นดิน ทั้งงดงามและคมกริบ มะสะมุเนะ มีศิษย์คนหนึ่งชื่อ มุระมะสะ ฝีมือดาบเป็นหนึ่งในแผ่นดินเช่นกัน แต่เมื่อเทียบกันอย่างละเอียดแล้ว ยังเป็นรองอาจารย์ (ความจริงแล้ว อยู่ในช่วงต่างกันมาก เป็นเพียงตำนาน)

ดาบสั้นของมะสะมุเนะ

ตำนานกล่าวไว้ว่า ครั้งหนึ่งมุระมะสะนึกผยองในฝีมือจึงขอท้าทายอาจารย์ตัวเอง ผู้เป็นอาจารย์รับคำท้าแล้วทั้งมะสะมุเนะ และมุระมะสะลงมือตีดาบกันอย่างหามรุ่งหามค่ำ เมื่อเสร็จแล้วได้ดาบที่คมกริบ ของผู้เป็นศิษย์มีชื่อว่า "หมื่นราตรียะเยือก" (จิวชิโยะสะมุ) ฝ่ายของอาจารย์มีชื่อว่า "หัตถาละมุน" (ยะวะระไคเตะ) จากนั้นพากันไปที่ลำธารแห่งหนึ่ง มุระมะสะปักดาบลงกลางกระแสธารหันคมรับกระแสน้ำ ไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่ไหลผ่านคมล้วนถูกตัดขาดเป็นสองท่อน ทั้งปลา ใบไม้ หรือแม้แต่กระแสลมที่พัดผ่านคมไป

ดาบฮิวงะ มะสะมุเนะ

เมื่อเห็นฝีมือของศิษย์แล้ว มะสะมุเนะพึงพอใจมาก จึงปักดาบของตนลงไปบ้าง ปรากฏว่าไม่มีอะไรถูกตัดขาดแม้แต่น้อย ปลาที่ว่ายผ่านก็ว่ายวนอยู่ข้างๆ กระแสลมก็หมุนวนไปรอบๆ ดาบ ฝ่ายศิษย์เห็นดังนั้นก็เย้ยหยันอาจารย์ว่า ไร้ความสามารถ ไม่เท่าเทียมตนแม้แต่น้อย แต่แล้วในขณะนั้นเอง มีภิกษุรูปหนึ่งปรากฏกายขึ้น พร้อมกล่าว่า ได้เฝ้าดูการประลองครั้งนี้มาโดยตลอด ได้แสดงความเห็นว่า


ซามุไรในชุดเกราะกับดาบภาพพิมพ์สมัยเอโดะ

"ดาบแรกนับเป็นดาบอันล้ำเลิศ แต่มันกระหายเลือดเกินไป นับเป็นคมดาบอสูร สังหารสิ้นไม่เลือกอะไรควรมิควร สามารถปลิดชีพได้แม้แต่ผีเสื้อตัวน้อยหรือศีรษะศัตรู แต่ดาบเล่มที่สองนั้นประเสริฐยิ่งกว่ามากนัก เพราะมิได้สังหารล้างผลาญชีวิตตามใจชอบ อันใดไม่ควรฆ่าก็มิฆ่า
อันใดไร้ความผิดก็มิฆ่า"

นี่เองที่ทำให้ดาบทิพย์ของมะสะมุเนะเป็นเลิศยิ่งกว่าดาบสังหารของ
มุระมะสะ