Armies Weapons and Warfare

สาวโรงงานแห่งลอนดอนในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2


ที่มาของภาพ

ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 นั้น เป็นช่วงเวลาที่ผู้หญิงในอังกฤษก้าวขึ้นมามีบทบาทมากขึ้นในการสังคม หญิงสาวหลายคนอาสาเข้าทำงานในโรงงานแทนผู้ชายในช่วงเวลานั้น

พวกเธอต่างได้รับการฝึกที่หลากหลายจากวิทยาลัยสารพัดช่าง เพื่อเข้าไปทำงานในโรงงานผลิตอาวุธในช่วงต้นทศวรรษ1940 และผู้หญิงหลายคนก็กลายเป็น “แม่นกขมิ้นน้อย” เพราะการสัมผัสกำมะถันจากการทำงานในโรงงานทุกวัน ทำให้ผิวและผมของพวกเธอกลายเป็นสีเหลือง

ก่อนหน้าที่พวกเธอจะเข้ามาทำงานนั้น พวกเธอล้วนทำอาชีพที่หลากหลาย ตั้งแต่คนขายบุหรี่ ไปจนถึงนักเต้นคาบาเร่ต์

ที่มาของภาพ