Crazy World

รู้หรือไม่ – 100 ปีที่ผ่านมานี้ สโตนเฮนจ์ถูกซ่อมแซมหลายครั้งทีเดียว

แรกสุดในปี 1901 มีการยกหินซาร์เซนก้อนที่ 5 ขึ้นตั้งใหม่และเสริมคอนกรีตด้วย แต่ที่แย่ไปกว่านั้นคือ ดันยกขึ้นแล้วตั้งผิดไปจากจุดเดิม
 
ค.ศ.1919 ยกหินบางส่วนที่หล่นลงมากลับไปติดตั้งยังที่เดิม
 
ค.ศ. 1958 มีการตั้งหินซาร์เซน 3 ก้อนขึ้นใหม่ โดยสร้างฐานคอนกรีตยึดให้มั่นคงด้วย
 
ค.ศ.1963 หินซาร์เซนหมายเลข 23 ที่ตั้งอยู่ในส่วนวงโค้งถูกจับตั้งขึ้นใหม่ พร้อมโบกปูนยึดฐานอีก 3 ก้อน
 
สรุปแล้วกลุ่มหินประหลาด “สโตนเฮนจ์” ไม่ได้ถูกสร้างเมื่อ 5,000 ปีก่อนนะครับ จากข้อมูลข้างต้นก็บอกชัดๆ อยู่แล้วว่าสร้างครั้งล่าสุดเมื่อ 53 ปีที่แล้วนี่เอง (ฮา)