World Clvilization

ประวัติศาสตร์ศิลปะโรมัน

ที่มาของภาพ

ประติมากรรม ภาพวาด โมเสก และสถาปัตยกรรม ถือเป็นรูปแบบศิลปะของโรมันที่เรารู้จักกันดี นอกจากนี้ก็ยังมีงานโลหะ อัญมณีแกะสลัก เหรียญตราต่างๆ เครื่องปั้นดินเผา และเอกสารตัวเขียนสีวิจิตร ยุคศิลปะอาจจะไม่ได้สะท้อนถึงอาณาจักรโรมันทั้งหมด แต่ว่ามุ่งเน้นที่จะสะท้อนยุคของจักรวรรดิโรมันจนถึงช่วงที่ศิลปะแบบศริสต์ศาสนาเข้ามาอิทธิพล
 
หากพูดถึงงานศิลปะแบบโรมัน คงยากที่จะไม่กล่าวถึงอิทธิพลของศิลปะกรีกที่ผสมผสานกันอยู่ นอกจากนั้นก็ยังได้รับอิทธิพลจากอียิปต์ อีตราสคานส์ และเผ่าต่างๆ ในอิตาลี รวมทั้งจากดินแดนบางส่วนในเมโสโปเตเมีย ท่ามกลางอิทธิพลเหล่านี้ โรมก็ยังมีวิวัฒนาการเฉพาะตัว ยกตัวอย่างเช่น ในพื้นที่ต่างๆ ที่ยึดครอง และขั้นตอนทางคณิตศาสตร์อันแม่นยำ

ที่มาของภาพ : ภาพโมเสก

โรมได้รับอิทธิพลจากกรีกมากมายจนอาจพูดได้ว่าแทบจะสืบทอดเจตนารมณ์มาเลยทีเดียว แต่นักประวัติศาสตร์ก็บ่งชี้ชัดได้ว่าศิลปะแบบไหนที่เป็นของโรมัน เพราะงานส่วนใหญ่ศิลปะของกรีกจะได้รับการสนับสนุนจากชนชั้นสูงในสังคม ขณะที่งานศิลปะของโรมันจะมาจากชนชั้นแรงงานมากกว่า และมักจะไม่ออกนามผู้สร้างผลงานนัก งานศิลปะที่ได้รับอิทธิพลจากกรีกได้แก่ รูปปั้นเต็มตัว ภาพวาด รูปสลักครึ่งตัว ลวดลายบนแจกัน งานโลหะ และงานออกแบบเครื่องประดับต่างๆ

ที่มาของภาพ : เหรียญกษาปณ์ยุคโรมัน

นอกเหนือจากภาพเหมือนคน และภาพทิวทัศน์ ศิลปินโรมันก็ยังสร้างสรรค์ผลงานภาพวาดปูนเปียกบนแผ่นไม้หลายชิ้น แต่มีงานอยู่ไม่กี่ชิ้นที่หลงเหลือมาจนถึงปัจจุบัน  เนื้อหาที่วาดกันส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเทพเจ้า สัตว์ต่างๆ และชีวิตประจำวันของผู้คน รูปแบบศิลปะที่เป็นที่นิยมคือศิลปะแบบอีโรติก ประตูชัยต่างๆ  เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงชัยชนะของกองทัพในสงคราม ภาพวาดที่เก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบ คือภาพวาดในสุสาน เป็นรูปของเหล่าทหารและอาวุธต่างๆ

ที่มาของภาพ : ประตูชัย
 
ประติมากรรมต่างๆ เช่น ประตูชัย ถือเป็นสิ่งสำคัญของชาวโรมัน สถาปัตยกรรมต่างๆ ถูกสร้างขึ้นเพื่อสะท้อนความยิ่งใหญ่งดงามของกรุงโรม ยกตัวอย่างเช่น โคลอสเซียม ที่ถูกสร้างเสร็จในคริสตศักราชที่ 80 โดยได้รับอิทธิพลจากกรีก นักประวัติศาสตร์เชื่อว่า งานศิลปะโรมันรุ่งเรืองเฟื่องฟูระหว่างคริสตศักราชที่ 98 ถึง 138 ดังจะเห็นได้จากมหาวิหาร โรงอาบน้ำสาธารณะ ศาสนาสถานต่างๆ ถูกสร้างอย่างยิ่งใหญ่ในช่วงเวลานั้น

ที่มาของภาพ : โคลอสเซียม

#แปลและเรียบเรียงจาก http://arthistory.net/roman-art/