Crazy World

“ฝ่ายซ้าย” และ “ฝ่ายขวา” มาจากไหน?

การแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเป็น “ซ้าย” และ “ขวา” ถูกใช้เป็นครั้งแรกในช่วงปฏิวัติฝรั่งเศสเมื่อปี 1789 เมื่อฝ่ายสนับสนุนกษัตริย์ที่ยืนข้างประธานาธิบดีถูกเรียกว่า “ฝ่ายขวา” และฝ่ายที่สนับสนุนคณะปฏิวัติถูกกำหนดให้เป็น “ฝ่ายซ้าย” ซึ่งเป็นการแบ่งระหว่างฝ่ายเสรีและกลุ่มอำนาจนิยม(เสรีนิยมและอนุรักษนิยม) โดยการสร้างคำ 2 อย่างนี้ขึ้นมาเกิดจากฝีมือของนักหนังสือพิมพ์ฝรั่งเศสในเวลานั้น

นอกจากฝรั่งเศสแล้ว ต่อมาการแบ่งฝ่ายซ้าย-ขวานี้ยังถูกนำไปใช้ในบริบททางการเมืองของการปฏิวัติในอังกฤษและอเมริกาด้วย หลังจากนั้นเราก็เข้าใจไปโดยปริยายว่าฝ่ายการเมืองไหนเป็นซ้ายและขวา

ต่อมาในช่วงที่ลัทธิคอมมิวนิสต์แพร่ขยายสยายปีกไปทั่วโลก ลัทธิทางการเมืองนี้ได้ถูกเรียกว่าฝ่ายซ้าย ขณะที่ฝ่ายประชาธิปไตยที่มีมาก่อน ถูกมองว่าเป็น “อนุรักษนิยม” และตกเป็น “ฝ่ายขวา” ซะงั้น

จะเห็นว่า ความเป็นขวา-ซ้าย นี้มีการผกผันกลับด้านกันไปมาเสมอ แต่หลักๆ แล้วยังอิงความหมายดั้งเดิมที่ว่า ใครเป็น “เสรีนิยม” ก็คือ “ซ้าย” และใครเป็น “อนุรักษนิยม” ก็คือ “ขวา” ปัจจุบันในบางประเทศมีฝ่ายเสรีนิยมที่ไม่ยอมถูกตราว่าเป็นซ้ายเกิดขึ้น ทั้งที่ยืนอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับกลุ่มอนุรักษนิยมฝ่ายขวาหัวรุนแรง เพราะถ้ายอมรับ ก็จะถูกโยงในร่างแหไปว่าเป็นคอมมิวนิสต์ เลยพยายามที่จะกำหนดคำเรียกของตัวเองใหม่ว่าเป็น “ฝ่ายประชาธิปไตย” แทน เพราะชัดเจนกว่าว่าอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับอำนาจนิยมและอนุรักษนิยม

ซึ่งถ้ามองอีกมุมหนึ่ง ถ้า “ฝ่ายประชาธิปไตย” ไม่อินดี้อีกต่อไปและกลายเป็นกระแสหลักขึ้นมา ความเป็นประชาธิปไตยก็จะรื้อความหมายตัวของมันเองเป็นอนุรักษนิยมและเอียงขวาไปซะงั้น

ดังนั้นคนที่ต้องการนิยามความคิด “ฝ่ายซ้าย” ของตัวเองให้ชัดเจนขึ้นมา ก็เลยกำหนดตัวเองใหม่ว่าคือ “กลุ่มที่ต่อต้านอำนาจทางการเมืองกระแสหลักนั่นเอง”

#ประวัติศาสตร์อ่านง่าย #ประวัติศาสตร์โลก