เมื่อ CIA ทำลายประชาธิปไตยเพื่ออุ้มชูเผด็จการในชิลี

article

Media

'ดวลปืน' ศึกแห่งศักดิ์ศรีลูกผู้ชายยุคโบราณ

ในอดีต การดวลปืนเคยได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหมู่ชายชาตรี เพื่อยุติความบาดหมางยามถูกหยามศักดิ์ศรี กติกาการดวลปืน จะใช้ปืนพกคาบศิลาบรรจุกระสุนทีละนัด ทั้งสองฝ่ายจะมีตัวแทนมาตกลงเงื่อนไขในการต่อสู้ ตรวจสอบและเตรียมอาวุธ เพื่อไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เปรียบเสียเปรียบกว่ากัน ในยุโรป ระหว่างปี 1685-1716 มีการดวลมากถึง 10,000 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตกว่า 4,000 ราย ผู้ดวลส่วนมากเป็นนายทหาร ช่วงกลางศตวรรษที่ 19 การดวลปืนถูกยกเลิกในหลายประเทศ เพราะถูกมองว่าโหดร้ายป่าเถื่อนและผิดกฎหมาย ก่อนจะเสื่อมความนิยมและเลือนหายไปในที่สุด