'แฟรงค์ ซินาตรา' สุภาพบุรุษนักร้องผู้ต่อต้านการเหยียดผิว

article

Media

Zeus Talk เปิดลิ้นชักนักประวัติศาสตร์ Weekend : เฮเดส ราชาใต้พิภพ

เรื่องราวของเทพผู้ปกครองโลกใต้พิภพ นามว่า เฮเดส หรือ พลูโตและยังเกี่ยวข้องกับการหมุนเวียนของฤดูกาลตามตำนานเทพกรีก-โรมันอีกด้วย

Book Review