'อัลเฟรดมหาราช' กษัตริย์ขี้โรคผู้ไม่ยอมแพ้ต่อไวกิ้ง

Media

'หมกเนื้อบนหลังม้า' วิธีเตรียมอาหารสุดแปลกสไตล์'ชาวฮัน'

มาดูวิธีเตรียมอาหารสุดแปลกของชาวฮัน ชนเผ่าเร่ร่อนจากเอเชียกลางผู้สยบโรม